EIBE MGMT har designet acceleratorprogrammet Campvækst i samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme og er nu ved at rulle det ud over Danmark.

CampVækst skal løfte campingpladserne til lokale vækstmotorer

Dansk Kyst- og Naturturisme har igangsat forløbet CampVækst, der skal styrke campingpladsernes vækstmuligheder og hjælpe dem med at blive lokale vækstmotorer.

God beliggenhed, et efterspurgt produkt og en nær kontaktflade med gæsterne er kendetegnende for mange danske campingpladser i Danmark, og det giver dem et stort vækstpotentiale. Ikke desto mindre har prisfald i flybilletter, strenge rammevilkår og ændrede feriepræferencer gjort det svært for campingpladserne at indfri deres potentiale. Derfor har Dansk Kyst- og Naturturisme igangsat acceleratorprogrammet CampVækst, der skal styrke campingpladsernes vækstmuligheder. Målet er, at campingpladserne kan få større del i væksten i kyst- og naturturismen og blive en lokal vækstmotor i forhold til overnatningskapacitet og oplevelsestilbud.

Læs mere her: http://www.kystognaturturisme.dk/nyheder/campvaekst-skal-loefte-campingpladserne-til-lokale-vaekstmotorer/