training

  • 1:1 sessions
  • Masterclass
  • Tailored courses or workshops for your company
  • Accelerator program for clusters or firms

EIBE MGMT

We are business development advisors based on 10+ years’ experience and research. (Big) data-driven growth is our new black. We focus on clarifying and facilitating your growth. That’s it, really.

The only BD textbook

Despite the much usage og ‘Business Development’, Hans Eibe is still the only author of a Business Development textbook in the world. Recent research in international journals builds partially on the directions set out by Hans Eibe.

Solutions

EIBE MGMT delivers hands-on
  • Review of your business development tasks, processes, skills, organization, and toolbox
  • Business Plans, Business Model., Pitches, Marketing Plans, Business Cases,
  • Strategic, business, and analytic advise
  • Professional Business Development training for employees, managers and executives

(Big) Data-Driven?

Ready? Do you have the the foundation for success with (big) data-driven growth opportunities? Hint: it is not the tech and analyses that is your primary challenge. Diagnosis: Based on research with CBS, we identified 5 types of opportunities, 4 barriers, and 3 dimensions (Basics, Organization, Application) with 9 competencies (Data, Analysis, Permission, Strategy, Business Development, Autonomy, Optimization, Cross-sales, and Upcycling). We assist you in assessing, identifying and managing your data-driven competencies.

Training

Challenge: Employees and managers from different departments often lack a sufficient common frame of reference, mindset and tool box. This results in poor decisions, trivial errors, miscommunication, lost profits, etc. EIBE MGMT’s tailored training programs aims to the heart of these types of challenges. We love it. Audiences: Business Developers, Project managers, Product managers, Innovation Managers, C-suite and those of you who work with innovation and growth opportunities. 

Talks and keynotes

Premise: you never learn from someone you agree with (said a dead philosopher). EIBE MGMT’s CEO, Hans Eibe Sørensen, has over the last 10+ years given talks and keynotes at vision- and strategy meetings, industry networks, commercial and scientific conferences, annual meetings, etc. Audiences: For you who appreciate inspirational, thought provoking, and honest reflections on growth-related challenges and opportunities.

What Our Customers Are Saying

Don’t just take it from us, let our customers do the talking!

Jeg fik en meget bedre forståelse for hvad der ligger i Business Development og hvor vores organisation kan blive bedre. 
Kurset supplerer mine kvalifikationer i mit job som projektleder i områderne der vedrører salg marketing.

Undervisninger var meget spændende fordi underviseren var i stand til at tilpasse undervisningens behov til gruppen. Det faglige niveau var overvejede højt og vi kunne gå i dybden med emnerne.

Jeg vil anbefale kurset videre til andre. I hvert fald hvis personerne arbejder med projektledelse eller er produktchefer.

Søren Meyer

Project Manager, Danfoss Power Solutions

Det var rigtigt inspirerende at få et samlet overblik over disciplinen ”Business Development”, og blive udrustet med modeller og værktøjer man kan støtte sig til i sit daglige arbejde.

Spændende undervisning, fungerede godt med veksling mellem teori og praksis, krydret med historier fra både underviser Hans Eibe og deltagerne.

Jeg vil klart og har allerede anbefale kurset, og vil gerne deltage i andre tilsvarende moduler i fremtiden.

Christian Ledertoug

SVP, Head of International Sales, Jyske Capital at Jyske Bank A/S

Jeg har fået en række konkrete og meget brugbare værktøjer til de opgaver jeg løser i mit nuværende job og som jeg forestiller mig jeg skal blive ved med at arbejde med.

Værktøjer der medvirker til at lave den gode strategi, den gode opgave, i en god kvalitet – at komme fra ide over afklaring til implementering. Undervisningen var meget komprimeret og jeg kunne godt have tænkt mig flere ‘konfrontationer’, da stoffet er vildt spændende og vigtigt.

Underviserens uformelle og praktisk orienterede stil matcher mig og min arbejdsfacon godt, og jeg vil anbefale kurset til andre.

Anette Phil Nielsen

Chef for Erhvervskontakten, Odense Kommune

News and blog

Archives

Contact Us

14 + 5 =