KUNDECASE – ALGIECEL får logo og kommunikationsstrategi med COMMfinder

EIBE CONSULTING har hjulpet ALGIECEL med at påbegynde deres internationale kommunikationsstrategi ved at sætte en klar retning for deres kommunikation med udgangspunkt i værktøjet COMMfinder.

UDFORDRINGEN

ALGIECEL er en nyetableret industriel carbon capture as-a-service biotekvirksomhed, hvis formål er at udvikle og levere en teknologi, hvormed CO2 fra industriproduktion kan omdannes til nyttige produkter. Virksomheden er skabt under Covid-19 pandemien og på et tidspunkt, hvor hele verden står over for en grøn transition. Den anvendte teknologi og virksomhedens to hovedprodukter kræver fra start en international kommunikationsstrategi. 

Henrik Busch-Larsen, CEO og founder hos ALGIECEL, henvendte sig til EIBE CONSULTING i slutningen af 2021. ALGIECEL stod i den udfordring, at de havde behov for hjælp til at sætte struktur og retning for deres kommunikation, der kunne klæde dem på til at blive en anerkendt deltager og partner på den internationale CO2 neutralitet dagsorden.

LØSNINGEN

ALGIECEL valgte EIBE CONSULTING med udgangspunkt i vores COMMfinder™.  Dette strukturerede værktøj afdækker baggrunden for den påbegyndte kommunikationsstrategi, der følger målsætningerne fra ALGIECEL’s virksomhedsstrategi og tager udgangspunkt i deres DNA og kernefortælling.  

På baggrund af interviews med nøglemedarbejdere, virksomhedsdokumenter og anden desk research er der udviklet en kommunikationsstrategi, der 

  • definerer kommunikationsmål, målgrupper og konkurrencesituationen 
  • artikulerer deres centrale kommunikationsbudskaber 
  • identificere de relevante online og offline kanaler til kunder, alliancer og vigtige beslutningstagere
  • leverer en faseopdelt opbygning af kommunikationsaktiviteterne 
  • identificere den nødvendige organisationsstruktur og ansvarsområder
  • Peger på relevante samarbejdspartnere og udviklingsmuligheder

Vi var i gode hænder fra starten og konsulenterne forstod hurtigt, hvor vi ville hen med opgaven. Det var også relevant for os, at de kunne trække specialister ind fra deres netværk. Afrapportering var enkel og forståelig og layoutet professionelt

Henrik Busch-Larsen

CEO, ALGIECEL

VÆRKTØJER by EIBE CONSULTING

STRATfinder™ by EIBE CONSULTING
Med STRATfinder afdækker vi din strategi og forretningsmodel og kommer med forslag til strategiske, forretningsmæssige eller driftsoptimerende tiltag. 

DIGIfinder™ by EIBE CONSULTING
Med DIGIfinder™ afdækker vi med jeres langsommelige og bøvlede arbejdsgange og finder de digitale værktøjer, der øger jeres organisatoriske effektivitet.

COMMfinder™ by EIBE CONSULTING
Med COMMfinder™ afdækker og omsætter vi din virksomheds DNA, så den er enkel og forståelig for dine målgrupper.

KUNDEREJSEN / CUSTOMER JOURNEY MAPPING PÅ DANSK
Med Kunderejsen (CJM) kan I komme i gang med at identificere relevante indsatser, der kan forbedre din forretning fra kundens synspunkt. Plakaten kan printes i A4, A3 og A0 efter behov.

Ring eller skriv til os for spørgsmål eller det gode tilbud

Vi kan fanges på mobil +45 4290 1800 eller growth@eibeconsulting.com