KUNDECASE – PentaBase får digital strategi med DIGIfinder

EIBE CONSULTING har hjulpet PentaBase med at fastholde sin unikke position ved at udvikle en ny optimeret digital strategi med udgangspunkt i værktøjerne STRATfinder™ og DIGIfinder.

UDFORDRINGEN

PentaBase er en diagnostisk biotek-virksomhed, der udvikler og sælger DNA platformsteknologi til hospitaler worldwide samt [kemiske] produkter til blodprøvetest til monitorering af behandlingseffektiviteten i cancerpatienter inden for cancerbehandling. Produkterne muliggør diagnose samt løbende monitorering af behandlingseffekt, så behandling kan individualiseres og optimeres løbende samt overvågning af tilbagefald i færdigbehandlede patienter ud fra simple blodprøver.

For at kunne fastholde sin unikke, internationale førerposition og realisere sit vækstpotentiale kontaktede PentaBase EIBE CONSULTING tilbage i 2019 med behov for en plan for sin digitale transformation. Planen der kunne give et markant løft til virksomhedens vækst på eksisterende – og nye markeder gennem brugen af blandt andet nye kanaler, øget digital tilstedeværelse og mulige nye tjenester. 

LØSNINGEN

EIBE CONSULTING tog  udgangspunkt i vores erfaring med digital forretningsudvikling – herunder bl.a. STRATfinder™ og DIGIfinder™ – samt medicinsk udstyr.  Disse strukturerede værktøjer afdækker arbejdsgange og finder de digitale værktøjer, der øger PentaBase’s organisatoriske effektivitet og identificerer vækstmuligheder.  EIBE CONSULTING har i samarbejde med PentaBase drevet strategi- og marketingprocessen, som munder ud i en detaljeret handlingsplan, der muliggør at PentaBase kan  eksekvere den digitale  strategi: 

På baggrund af observationer, interviews med nøglemedarbejdere, virksomhedsdokumenter og anden desk research er der udviklet en plan for digital omstilling, der bl.a. beskriver status og plan for udvikling af 

    • tilpasset organisationsdesign fra leadership og organisationsstruktur til digitale ressourcer, aktiviteter og kompetencer. 
    • positionering i relevante digitale kanaler mod kunder, alliancer og vigtige beslutningstagere samt deres samspil 
    • digitalt workspace (samarbejdsplatform), herunder vidensdeling, projektledelse, planlægning, rapportering, salgsaktiviteter, kundeservice samt ekstern og intern kommunikation og marketing.
    • digitale vækstmuligheder, herunder digitale workflows og kunderejser.

Vi er i forløbet blevet godt udfordret i vores verdensopfattelse og fået en masse brugbare inputs og færdige løsninger. Teamet har været knivskarpe og vedholdende i at drive processerne igennem, til der rent faktisk er blevet implementeret løsninger som ikke bare virker, men som også er afstemt mod alle gældende og snarligt kommende regler og best practices. Vi er super glade for den professionelle tilgang til udfordringerne og de resultater der er kommet ud af det. Vi ser frem til det fortsatte gode samarbejde i 2022 og 2023.

Ulf Bech Christensen

CEO & Founder, PentaBase

VÆRKTØJER by EIBE CONSULTING

STRATfinder™ by EIBE CONSULTING
Med STRATfinder afdækker vi din strategi og forretningsmodel og kommer med forslag til strategiske, forretningsmæssige eller driftsoptimerende tiltag. 

DIGIfinder™ by EIBE CONSULTING
Med DIGIfinder™ afdækker vi med jeres langsommelige og bøvlede arbejdsgange og finder de digitale værktøjer, der øger jeres organisatoriske effektivitet.

COMMfinder™ by EIBE CONSULTING
Med COMMfinder™ afdækker og omsætter vi din virksomheds DNA, så den er enkel og forståelig for dine målgrupper.

KUNDEREJSEN / CUSTOMER JOURNEY MAPPING PÅ DANSK
Med Kunderejsen (CJM) kan I komme i gang med at identificere relevante indsatser, der kan forbedre din forretning fra kundens synspunkt. Plakaten kan printes i A4, A3 og A0 efter behov.

Ring eller skriv til os for spørgsmål eller det gode tilbud

Vi kan fanges på mobil +45 4290 1800 eller growth@eibeconsulting.com