Kunderejsen / Customer Journey Mapping på dansk

EIBE CONSULTING har lavet Kunderejsen – en gratis dansk udgave af Customer Journey Mapping (CJM), så du kan komme i gang med at identificere relevante indsatser, der kan forbedre din forretning. Den kan printes i A4, A3 og A0 efter behov.

En kortlægning af kunderejsen kan, som i vores eksempel, bestå af følgende punkter: Persona, kontekst, hvad vil persona have løst, stadie/fase, personas berøringsflader, hvem leverer service/produkt og vores muligheder og barrierer.

forretningsudvikling
 • Persona: Hvordan er min kunde?
 • Kontekst: Hvilke handlinger foretager kunden? Hvad sker der omkring kunden?
 • Hvad vil kunden have løst: Hvilke udfordringer og problemer har kunden som skal løses?
 • Stadie/fase: Hvor i forløbet er kunden?
 • Kundens berøringsflader: Hvor søger/er kunden? Hvor møder kunden din virksomhed?
 • Hvem leverer service/produkt: Os, partnere, markeder, digitaleplatforme
 • Muligheder og barrierer: Hvilke muligheder og barrierer er der for din virksomhed og hvad kan I gøre?

BAGGRUND for kunderejsen

En af årsagerne til, at vi oprindeligt lavede den gratis danske udgave af Kunderejsen, var at den ikke forelå på dansk, og at vi havde tilbagevendende udfordringer med effektivt af anvende Business Model Canvas (BMC). Specielt ved kunder og netværk, der savnede

 1. kompetencer i og forståelse for marketing og kundeorientering og / eller
 2. færdigheder i at analysere og integrere  delelementerne i BMC meningsfuldt.

Mere aktiv kundeindsigt har været en fortræffelig facilitator til at integrere  delelementerne på kundesiden (den højre) i BMC.

Brug bare løs af vores Kunderejse og hold os gerne orienteret om jeres erfaringer.

“Ofte hjælper det at stå i kundens sko for at forstå, hvordan vores aktiviteter mødes og arbejdes med.
EIBE CONSULTING bruger Kunderejsen til at facilitere yderligere forståelse for kundens situation – fra salgsprocessen til digital interaktion”

Hans Eibe

Forretningsudvikler

SOM JERES SPARRINGSPARTNER KAN VI HJÆLPE MED:

Overblik

 • Forretningsmodel: Afdækning af virksomhedens nuværende design
 • Vækststrategi: Identifikation og analyse af vækstmuligheder nationalt og internationalt
 • Strategi- og forretningsplaner for udvalgte vækstmuligheder
 • Strategi for digitalisering/automatisering af interne processer og markedsvendte aktiviteter (læs mere her)

Markedsanalyser

 • Markedsdemografi, -behov og -udvikling
 • Konkurrencesituation: Hvor står markedet, kunder og konkurrenter
 • Målgruppevalg og positionering

Organisations- og værdisystemanalyse

 • Analyse af virksomhedens organisationsdesign
 • Analyse af virksomhedens ressourcer, kompetencer og aktiviteter
 • Analyse af virksomhedens alliancer og værdisystem

Salg- og marketinganalyser

 • Analyse af virksomhedens marketing- og salgsorganisation samt -kanaler
 • Identifikation og analyse af relevante marketing- og salgsaktiviteter og deres samspil
 • Identifikation og analyse af offline og online marketing samt digital tilstedeværelse (læs mere her)
FLERE AF VORES VÆRKTØJER

STRATfinder™ by EIBE CONSULTING
Med STRATfinder afdækker vi din strategi og forretningsmodel og kommer med forslag til strategiske, forretningsmæssige eller driftsoptimerende tiltag. 

DIGIfinder™ by EIBE CONSULTING
Med DIGIfinder™ afdækker vi med jeres langsommelige og bøvlede
 arbejdsgange og finder de digitale værktøjer, der øger jeres organisatoriske effektivitet.

COMMfinder™ by EIBE CONSULTING
Med COMMfinder™ afdækker og omsætter vi din virksomheds DNA, så den er enkel og forståelig for dine målgrupper.

Ring eller skriv til os for spørgsmål eller det gode tilbud

Vi kan fanges på mobil +45 4290 1800 eller growth@eibeconsulting.com