EIBE MGMT Professionelle Kurser

(se kursusbeskrivelser nederst)

Fællestræk for alle kurser

 

Målgrupper

Direktører, Forretningsudviklere, Business Developere, Projektledere, Produktchefer og generelt jer, der arbejder med (data-drevet) innovation og vækstmuligheder.

 

Alle kurser – Åbne og virksomhedsspecifikke

Alle kurser giver deltagerne en generelt forståelse for forretningsudvikling (business development) opgaver, processer, organisation og værktøjer. Kurserne bidrager også med muligheden for at vurdere egne forrretningsudviklingsaktiviteter i relation til virksomhedens egne vækstmuligheder.

 

De skræddersyede og virksomhedsspecifikke kurser

De skræddersyede og virksomhedsspecifikke kurser bidrager yderligere med at give kolllegerne et fælles mindset og referenceramme samt værktøjskasse, der kan tilpasse og systematisere deres fælles business development aktiviteter på vækstmuligheder.

Erfaringen fra tidligere kurser viser at ledelsen modtager bedre forberedte forretningsmodeller og -planer på muligheder og kan afholde mere effektive status møder for flere projekter /innovationsteams på samme tid.

Ud over bedre samarbejde og informationsdeling inden for de enkelte projektteams giver disse kurser også øget sparring og dialog på tværs af projektteams.

 

Kurser med andre emner

EIBE MGMT fokuserer på Business Development efteruddannelse, men vores erfaring og portefølje indeholder også andre og mere specifikke kurser

 • (Big) Data-drevet forretningsudvikling
 • Making the Business Case (pitch, model and plan) – 2 timers crash course
 • Forretningsmodeller og Forretningsplaner
 • Strategi og/eller Organisation
 • Den Markedsorienterede Virksomhed
 • Marketingplannen (Marketing Management)
 • Market Research & Værktøjer

Kontakt os på growth@eibeconsulting.com hvis I er interesseret. Så skræddersyr vi et kursus til jeres organisation.

 

kurser og flyers

(alle sessions og kurser udbydes engelsk efter behov)

1-1 SESSIONS  

 • Vi afdækker udfordringer og løser dem i fællesskab.

 

1-DAGS BD MASTERCLASS  

 • 22. januar (tilmelding 8. januar) 20Q1 flyer 
 • 13. maj (tilmelding 29. april) 20Q2 flyer 
 • Skype follow up

 

3-4 DAGS TILPASSET VIRKSOMHEDSMODUL

Youtube Feature

Hvad siger vores kunder?

Du skal ikke bare høre på os. Lad vores kunder føre ordet!

Jeg fik en meget bedre forståelse for hvad der ligger i Business Development og hvor vores organisation kan blive bedre. 
Kurset supplerer mine kvalifikationer i mit job som projektleder i områderne der vedrører salg marketing.

Undervisninger var meget spændende fordi underviseren var i stand til at tilpasse undervisningens behov til gruppen. Det faglige niveau var overvejede højt og vi kunne gå i dybden med emnerne.

Jeg vil anbefale kurset videre til andre. I hvert fald hvis personerne arbejder med projektledelse eller er produktchefer.

Søren Meyer

Project Manager, Danfoss Power Solutions

Det var rigtigt inspirerende at få et samlet overblik over disciplinen ”Business Development”, og blive udrustet med modeller og værktøjer man kan støtte sig til i sit daglige arbejde.

Spændende undervisning, fungerede godt med veksling mellem teori og praksis, krydret med historier fra både underviser Hans Eibe og deltagerne.

Jeg vil klart og har allerede anbefale kurset, og vil gerne deltage i andre tilsvarende moduler i fremtiden.

Christian Ledertoug

SVP, Head of International Sales, Jyske Capital at Jyske Bank A/S

Jeg har fået en række konkrete og meget brugbare værktøjer til de opgaver jeg løser i mit nuværende job og som jeg forestiller mig jeg skal blive ved med at arbejde med.

Værktøjer der medvirker til at lave den gode strategi, den gode opgave, i en god kvalitet – at komme fra ide over afklaring til implementering. Undervisningen var meget komprimeret og jeg kunne godt have tænkt mig flere ‘konfrontationer’, da stoffet er vildt spændende og vigtigt.

Underviserens uformelle og praktisk orienterede stil matcher mig og min arbejdsfacon godt, og jeg vil anbefale kurset til andre.

Anette Phil Nielsen

Chef for Erhvervskontakten, Odense Kommune

Business Development Kurser

Endags kurser (Master Class)

Formål Kursets mål er at give deltagerne en generel forståelse for orretningsudvikling (business development) opgaver, processer, organisation og værktøjer.

Målbeskrivelse Efter kurset skal deltageren være i stand til at:

 • Forstå og forklare hvad forretningsudvikling (business development) er og ikke er
 • Demonstrere god færdighed af og være i standtil at arbejde med kerneelementerne i forretningsudvikling
 • Vurdere og evaluere ens egen virksomheds forretningsudviklingsopgaver og -processer

Kursus Detaljer

Kunder DJØF, Novo Nordisk

Hyppighed Ved forespørgsel

Forberedelse Ingen, undtaget anden aftale

Opfølgning Ingen, undtaget anden aftale

Tre- og Firedags kurser

Formål Disse længere kurser giver mere nuanceret og dybdegående forståelse for forretningsudviklingsopgaver og -processer, deres organisering og personer samt forretningsudviklerens værktøjskasse.

Egen vækstmulighed som case Deltagerene forbereder før deltagelse et pitch på en aktuel mulighed, der fungerer som deres egen case, der udvikles igennem kurset. I de Åbne Kurser er indholdet af vækstmuligheden hold konfidentielt mellem underviseren og den enkelte deltager.

Struktur Kurserne er baseret på en 2 +1 model eller 2 + 2 model og er gennemført så de to første moduler afholdes i forlængelse af hinanden. Der vil så være en måneds pause, hvor deltagerne arbejder videre på pitch, forretningsmodel og -plan på den aktuelle vækstmulighed. Eksempel på struktur:

 • Forretningsudvikling og forretningsudviklerens mindset (Dag 1)
 • Forretningsudviklerens værktøjskasse (Dag 2)
 • Forberedelse og implementering af en vækstmuligheds forretningsplan (Dag 3 (og 4))

Målbeskrivelse Efter kurset skal deltageren være i stand til at:

 • Forstå og forklare hvad forretningsudvikling (business development) er og ikke er
 • Demonstrere god færdighed af og være i standtil at arbejde med kerneelementerne i forretningsudvikling
 • Vurdere og evaluere egenskaberne ved den gode forretningsudvikler
 • Vurdere og evaluere ens egen virksomheds forretningsudviklingsopgaver og -processer
 • Forberede et pitch, forretningsmodel og -plan på en faktisk vækstmulighed

Kursus Detaljer

Kunder Development Fyn, MBA (SDU), SDU Business – Open Courses

Hyppighed Forår og ved forespørgsel

Forberedelse Pitch på egen aktuel vækstmulighed

Opfølgning Ingen eller Individuel Skypemøde efter aftale