KVALIfinder

Gode værktøjer er afgørende for effektiv opgaveløsning – også når vi arbejder individuelt eller i grupper. Selv de mest enkle og intuitive værktøjer kan indeholde fælder. Med KVALIfinder™ får du effektivisering af opgaveløsning.

KVALIfinder™ er nøglen til at identificere blinde vinkler, minimere fejl og sikre kvalitet i dine forretningsprojekter gennem enkle men afgørende spørgsmål.

Ræk gerne ud for muligheder om indlæg, workshops eller måske et webinar til jeres  virksomhed, hvor vi tager udgangspunkt i jeres case.

KVALIfinder ™ identificerer blinde vinkler, minimere fejl og sikre struktur og kvalitet effektivisering af opgaveløsning

Lad os præsentere vores værktøj: KVALIfinder™. Det er designet til at støtte strukturen omkring og effektivisering af opgaveløsning , f.eks. ved udarbejdelse af  strategidokumentation, marketingmaterialer og strategisk alignment af virksomhedens IT og strategi. Værktøjet er dog generisk og kan bruges i mange forskellige sammenhænge. 

Nogle af de nævnte fælder, der afdækkes med værktøjet, omfatter:

 1. Mangel på indsigt i, hvad der er nødvendigt at inkludere eller udelade.
 2. Accept af eksisterende materiale som relevant uden tilstrækkelig vurdering af indholdets relevans.
 3. Uerfarne eller ikke-opdaterede personer vurderer kvaliteten, hvilket kan føre til suboptimale resultater.
 4. Overvurdering af kvalitetsstandarder, der kan gå ud over budget og rentabilitet.
 5. Tilfældig tilgang til opgaveløsning, der kan føre til dårlig kvalitet på resultatet.

 

Skal ‘det’ være der?

Det første spørgsmål, vi stiller os selv, er: Skal ‘det’ være der? ‘Det’ kan være alt muligt, da værktøjet er generelt. En af de første fælder er at mangle indsigt i, hvad der er nødvendigt at inkludere eller udelade. Alle har en vis indsigt, men det er vigtigt at være opmærksom på de blinde vinkler, der kan undervurderes eller bevidst springes over. Den kloge leder og beslutningstager sørger for at minimere disse blinde vinkler ved at inddrage specialister internt eller eksternt.

Er ‘det’ der?

Når blinde vinkler er minimeret, og det nødvendige er fastsat, stiller vi os selv det næste spørgsmål: Er ‘det’ der? Selvom det kan virke enkelt at observere, er der en fælde i at acceptere eksisterende materiale som relevant, når det egentlig ikke er tilfældet. En specialist kan afsløre, at noget er navngivet korrekt, men indholdet er irrelevant.

Er kvaliteten OK?

Nu, hvor vi har et klart oplæg, der er italesat og indholdsmæssigt korrekt, er det store spørgsmål: Er kvaliteten OK? Dette trin er afgørende, da det kan gå galt, selvom udfaldsrummet kun er Ja (Done) eller Nej (Om igen).

En fælde her er at lade en uerfaren eller ikke-opdateret person vurdere kvaliteten. Specialister kan hjælpe med at øge sandsynligheden for en korrekt vurdering. Dog kan nogle specialister have en tendens til at overdrive kvaliteten i forhold til budget og rentabilitet. OK kvalitet er generelt bedre end perfekt, når økonomien skal tages i betragtning.

Afrunding

Det er ikke overraskende, at struktur, organisation, færdigheder og erfaring spiller en vigtig rolle i en vellykket effektivisering af opgaveløsning . Det overraskende er, hvor ofte vi støder på tilfældige tilgange. Har du måske selv oplevet en arbejdsproces, der enten var hurtig eller langtrukken, hvor kvaliteten på resultatet ikke var OK?

Spørgsmål til din opsummering:

 1. Hvad er det primære formål med KVALIfinder™?
 2. Hvordan kan virksomheden minimere forekomsten af blinde vinkler?
 3. Hvilken rolle spiller specialister i vurderingen af kvaliteten af arbejdet?
 4. Hvorfor er det vigtigt at balancere kvalitet med økonomiske hensyn?
 5. Hvordan kan en tilfældig tilgang påvirke resultatets kvalitet i opgaveløsningen?
SOM JERES SPARRINGSPARTNER KAN VI HJÆLPE MED:

Overblik

 • Forretningsmodel: Afdækning af virksomhedens nuværende design
 • Vækststrategi: Identifikation og analyse af vækstmuligheder nationalt og internationalt
 • Strategi- og forretningsplaner for udvalgte vækstmuligheder
 • Strategi for digitalisering/automatisering af interne processer og markedsvendte aktiviteter (læs mere her)

Markedsanalyser

 • Markedsdemografi, -behov og -udvikling
 • Konkurrencesituation: Hvor står markedet, kunder og konkurrenter
 • Målgruppevalg og positionering

Organisations- og værdisystemanalyse

 • Analyse af virksomhedens organisationsdesign
 • Analyse af virksomhedens ressourcer, kompetencer og aktiviteter
 • Analyse af virksomhedens alliancer og værdisystem

Salg- og marketinganalyser

 • Analyse af virksomhedens marketing- og salgsorganisation samt -kanaler
 • Identifikation og analyse af relevante marketing- og salgsaktiviteter og deres samspil
 • Identifikation og analyse af offline og online marketing samt digital tilstedeværelse (læs mere her)
FLERE AF VORES VÆRKTØJER

DIGIfinder™ by EIBE CONSULTING
Med DIGIfinder™ afdækker vi med jeres langsommelige og bøvlede
 arbejdsgange og finder de digitale værktøjer, der øger jeres organisatoriske effektivitet.

COMMfinder™ by EIBE CONSULTING
Med COMMfinder™ afdækker og omsætter vi din virksomheds DNA, så den er enkel og forståelig for dine målgrupper.

KUNDEREJSEN / CUSTOMER JOURNEY MAPPING PÅ DANSK
Med Kunderejsen (CJM) kan I komme i gang med at identificere relevante indsatser, der kan forbedre din forretning fra kundens synspunkt. Plakaten kan printes i A4, A3 og A0 efter behov.

“...det står i vores strategiplan, at vi skal — indsæt jeres nye aktivitet —, men vi kommer ikke rigtig i gang med det.
EIBE CONSULTING tilfører den ekstra ressource, der sætter aktiviteten på dagsordenen og eksekverer den ønskede forandring”

Hans Eibe

Forretningsudvikler

Ring eller skriv til os for spørgsmål eller det gode tilbud

Vi kan fanges på mobil +45 4290 1800 eller growth@eibeconsulting.com