EIBE MGMT Løsninger

Dine udfordringer er specifikke til din virksomhed. Derfor har vi ikke en ‘one size fits all’ tilgang til vores løsninger.

Jo, vi har selvfølgelig en struktureret og stærk metodisk tilgang til at facilitere jeres vækst. Det er vores metier.

 

 

Det følgende præsenterer et udsnit af vores seneste løsninger

Opgave

Udførelse af ‘feasibility study’ på en kompleks hightech-mulighed med mange stakeholders

Keywords

 • Feasibility study /forundersøgelse 
 • Forretningsmodel og -plan
 • Koordinering af interessenter
 • Design af organisation fra scratch 

Baggrund

Kunden var en offentlig organisation med behov for  

 • speciel business development erfaring med naturvidenskabeligt baserede vækstmuligheder 
 • en forretningsplan udviklet i flere faser som grundlag for en Go eller No-Go beslutning  for de næste faser af vækstmuligheder.

Løsning

Grundet de mange interessenter blev der afholdt en række målrettede formelle møder for at etablere en fælles vision samt afsteme forventinger – med flere konstruktive tilpasninger i følge.

Udviklingen af visionen, strukturen for corporate governance bidrog til oparbejdelsen af, først, en afdækning af de strukturelle og konkurrencemæssige vilkår, og derefter design af organisationen, der kan løfte opgaven under de vilkår. 

Conclusion Go / No-Go beslutningen på projektet afventer pt.

Opgave

Forberedelse af investor materiale

Keywords

 • Investor materiale
 • Forretningsmodel og -plan
 • Løbende dialog med CEO

Baggrund

Kunden var en etableret biotech-virksomhed firm med behov for 

 • strategisk reorientering af deres igangværende aktiviteter 
 • en ny forretningsmodel og salgstrategi med tilhørende  forretningsplan til en ny investeringsrunde.

Løsning

På baggrund af en række formelle og uformelle dialoger med CEO og direktører samt analyser af eksisterende aktivitet og dokumentation blev en ny og mere fokuseret strategi identificeret.

Den dannede grundlag for udviklingen af en ny forretningsmodel og tilhørende forretningsplan, der dokumenterede den rentqable finansielle grundlag for den ny strategiske retning.

Konklusion Den nye strategi. fooretningsmodel og -plan blev godkendt af bestyrelsen. Kunden rejste yderligere venture kapital på baggrund af forretningsplanen.

Opgave

Coaching af administrerende direktør til forestående bestyrelsesmøde

Keywords

 • Rådgivning og coaching 

Baggrund

Kunden er administrerende direktør i et hightech-selskab med behov for 

 • tilpasning af lingo /sprogbrug og fokus til dennes professionelle bestyrelse
 • en beretning og præsentation med ‘den røde tråd’ af virksomhedens gode forretning.

Løsning

Over et uformelt kaffemøde, hvor der blev spurgt ind til f.eks. igangværende aktiviteter, seneste udvikling i kundebasen og i organisationen, megatrends, osv. blev den gode historie bragt frem, og dannede grundlag for et nyt og mere kommercielt fokuseret indlæg. Bl.a. med færre tekniske detaljer om fremdrift, taktiske betragtninger, o.lign  

Conclusion Kunden havde et mere konstruktivt og effektivt bestyrelsesmøde med bedre stemning og færre ‘irritationsmomenter’.